JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY

Tarjoamme asiakkaillemme hyvää, kiireetöntä palvelua. Tavoitteena on luoda virikkeellinen ja laadullisesti hyvä varhaislapsuuden ja vanhuuden elämänvaihe, joihin sisältyy sopusointua, sosiaalisia suhteita ja osallisuutta, hyväksymistä, liikkumisen riemua sekä naurun voimaa.

Tuotamme lasten päivähoitopalveluita seuraavissa yksiköissä:
• Päiväkoti Sateenkaari (Lutakko)
• Kartanonkujan ja Pikkukartanon
päiväkodit (Kortepohja)
• Sporttipäiväkoti (Palokka)
• Kotikaaren päiväkoti (Kuokkala)
• Asmalammen päiväkoti (Jyskä)
• Päiväkoti Tähtitarha (Keuruu)

Tuotamme palveluasumista seuraavissa yksiköissä:
• Palvelutalo Kotikaari
• Lutakon lähipalvelutalo
• Vuoroparin palvelutalo
• Pehtorinhoiva
• Koskikoti (Muurame)

aitoa-valittamista

Huolenpitoa ja aitoja kohtaamisia

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 1994. Varsinainen toiminta käynnistyi vuonna 1998 Palvelutalo Kotikaaressa. Yhdistyksen toiminta on vuosien saatossa kehittynyt ja laajentunut vastaamaan yhä monipuolistuvista palveluista. Toiminnan tavoitteita ja strategisia linjauksia arvioidaan jatkuvasti. Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry omistaa Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy:n, Hoivakeittiöt Oy:n ja SOVA Oy:n. Yhtiöiden toimintamalli noudattaa samoja arvoja ja eettisiä periaatteita kuin Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry:kin. Palvelumme kohdentuvat pääasiassa lasten päivähoitotyöhön, perhetyöhön sekä monipuolisiin ikäihmisten, monisairaiden ja vammaisten palveluihin (palveluasuminen ja kotihoito). Lisäksi tarjoamme vuokra-asumista Säynätsalossa.

kotikaari-1

Tiivistä yhteistyötä

Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, omaisten, vanhempien sekä eri yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Meille tärkeitä asioita ovat arvostava, välittävä, yksilöllinen ja asiakkaan tarpeista lähtevä palvelu elämän erilaisissa tilanteissa. Henkilökunta elää asiakkaiden kanssa jokaista päivää kotoisasti ja ilolla palvellen. Toiminnasta vastaa itseään kehittävä ja uutta oppiva, ammattitaitoinen, vastuunsa tunteva ja iloinen henkilökunta. Hyvinvointipalveluiden tuottamisessa toteutetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa, tasa-arvoista ja asiakkaan omatoimisuutta tukevaa työskentelymallia.

senjakoti-palvelutalo-header1

Ikäihmisten asuminen

Tehostetussa palveluasumisessa asukkaat saavat asua turvallisessa ympäristössä omassa kodissa, jonka saa kalustaa omilla, tutuilla kalusteilla ja tekstiileillä. Kaikilla asukkailla on käytössään esteetön, turvallinen ja yhteisöllinen asumisympäristö. Talossa on paikalla henkilökunta ympäri vuorokauden. Iloinen ja motivoitunut henkilökunta on sitoutunut palvelemaan asiakkaita laadukkaasti ja yksilöllisesti. Asiakkaaksi on mahdollista tulla kaupungin kautta (www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/asumisentuki/ikaantyneet), lisäksi tarjoamme asumispalveluita yksityisenä palveluna.

kotihoito

Kotihoito

Kotihoito tuottaa palveluita asiakastilausten mukaisesti. Kotihoito huolehtii asiakkaan yksilöllisistä tarpeista hänen kodissaan. Kotikäynti voi sisältää esim. sairaanhoidollisia toimenpiteitä, voinnin seurantaa, lääkehoitoa, hygieniasta ja ravitsemuksesta huolehtimista, kodin tehtävistä huolehtimista tai niissä avustamista sekä asioimista. Kotihoito toimii tarvittaessa yhteistyössä asiakkaan läheisten kanssa. Kotihoidon palveluita on mahdollista saada myös palvelusetelin avulla.

Tarjoamme asiakkaillemme hyvää, kiireetöntä palvelua. Tavoitteena on luoda virikkeellinen ja laadullisesti hyvä varhaislapsuuden ja vanhuuden elämänvaihe, joihin sisältyy sopusointua, sosiaalisia suhteita ja osallisuutta, hyväksymistä, liikkumisen riemua sekä naurun voimaa.

yhdessa-tekemista

Nuotta-toiminta

Seniorinuotta tarjoaa yksilöllistä keskustelutukea sekä erilaisia ryhmätoimintoja ikääntyville asiakkaille. Toiminta on ennaltaehkäisevää ja ongelmatilanteita ratkaisevaa.

Virtaa Senjaan -projekti (2016–2019) on Raha-automaattiyhdistyksen tukemaa toimintaa, jonka tavoitteena on kehittää Kortepohjan Senja-korttelin asukkaiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Juniorinuotta-projekti (2013–2016) on Raha-automaattiyhdistyksen tukemaa toimintaa, jonka tavoitteena on tukea syrjäytymisvaarassa olevia nuoria yksilöllisen ja ryhmämuotoisen toiminnan avulla.

paivakoti

Päiväkotitoiminta – Tähtipäiväkodit

Lasten päivähoitopalveluissa kiinnitämme erityistä huomiota lapsen luontaiseen tarpeeseen liikkua, leikkiä ja oppia. Tarjoamme monipuolista ohjattua tekemistä ja elämyksellisiä kokemuksia turvallisissa päiväkotiympäristöissä pedagogiikan vahvaa osaamista unohtamatta. Varhaiskasvatustyössä painopisteenä ovat terveellinen ja monipuolinen ravinto, ekologisuus ja ympäristön huomioimiseen ohjaava kasvatustyö.

Tarjoamme asiakkaillemme hyvää, kiireetöntä palvelua. Tavoitteena on luoda virikkeellinen ja laadullisesti hyvä varhaislapsuuden ja vanhuuden elämänvaihe, joihin sisältyy sopusointua, sosiaalisia suhteita ja osallisuutta, hyväksymistä, liikkumisen riemua sekä naurun voimaa.

muita-palveluita

Muita palveluitamme

Muita tarjottavia palveluitamme ovat jalkojenhoito-, fysioterapia ja hierontapalvelut. Molempia palveluita tarjotaan vastaanottotoimintana tai kotikäynteinä. Tarjoamme myös kiinteistönhoidon palveluita piha- ja lumitöiden ja pienten kodin korjaustöiden tarpeisiin. Työttömille työnhakijoille tarjoamme työllistymismahdollisuuksia. Työkokeilun ja palkkatuetun työn avulla olemme tarjonneet apua ammatinvalinnassa ja antaneet mahdollisuuden tutustua erilaisiin hoiva-alan työtehtäviin.

hoivakeittio

Hoivakeittiöt Oy

Hoivakeittiöt Oy:n toiminta-ajatuksena on vastata Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry:n ja Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy:n sekä Tähtipäiväkotien toimipisteiden ruokahuoltopalveluista, vierastilaisuuksista sekä juhlien järjestelyistä. Hoivakeittiöt Oy toteuttaa erityisruokavaliot kunnioittaen asiakkaiden yksilöllisiä toivomuksia. Omavalmistuskeittiöissä valmistetaan terveellistä ja maukasta kotiruokaa viikon jokaisena päivänä.

Osoite
Polttolinja 39 B,
40520 Jyväskylä

Toimitusjohtaja
Jari Blom
050 368 9190

Toiminnanjohtaja
Seija Leppälehto
040 502 2751

Vanhustyönjohtaja
Riitta Halmesaari
040 557 6666

Päivähoidon
varhaiskasvatusjohtaja

Jarno Kinnunen
050 551 7002

hoivapalvelu-logo